Urzędnikiem wyborczym wyznaczonym dla terenu gminy Dobroń jest

Pani Katarzyna Kempa