Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Dobroniu

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


NASZA GMINA DOBROŃ
    Statut i symbole (3)
        Historia Statutu Gminy (6)
    Lokalizacja i charakterystyka (1)
    Strategie, plany, zadania publiczne (6)
        Strategia Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2015-2022 (4)
        Strategia Rozwoju Gminy Dobroń na lata 2023-2030 (1)
    Współpraca partnerska (1)
    Honorowi Obywatele Gminy (1)
    Organizacje pozarzadowe (7)
    Raport o stanie gminy (4)

PRACA
    Aktualne (0)
    Rozstrzygnięte (31)

AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
    Obwieszczenia Wojewody (11)
    Obwieszczenia i informacje Wójta (182)
    Ogłoszenia (53)
    Obwieszczenia SKO w Łodzi (3)

WŁADZE I STRUKTURA
    Rada Gminy (0)
        kadencja 2018 - 2023 (0)
            Skład Rady Gminy (1)
            Komisje Rady Gminy (5)
            Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Gminy (46)
            Ogłoszenia o obradach Komisji (163)
            Zapis video z obrad Rady Gminy (1)
            Dyżury Radnych (1)
            Plan pracy Rady Gminy w Dobroniu (1)
            Plany pracy Komisji Rady Gminy w Dobroniu (2)
            Interpelacje i zapytania (59)
            Materiały na Komisje i Sesje (1)
        kadencja 2014 - 2018 (4)
            Komisje Rady Gminy (4)
            Ogłoszenia o posiedzeniach Rady Gminy (41)
            Ogłoszenia o obradach Komisji (127)
            Dyżury Radnych (2)
            Protokoły z Sesji Rady Gminy w Dobroniu (15)
        kadencja 2010 - 2014 (1)
            Komisje Rady Gminy (4)
            Dyżury Radnych (1)
            Plan Pracy Rady Gminy (1)
            Ogłoszenia o posiedzeniach (30)
        kadencja 2006 - 2010 (3)
            Komisje Rady Gminy (8)
        Petycje (0)
            1/2015 (1)
            1/2019 (2)
            2/2019 (2)
            3/2019 (2)
            1/2020 (2)
            2/2020 (2)
            3/2020 (2)
            4/2020 (2)
            5/2021 (2)
            6/2021 (2)
            7/2021 (2)
            8/2021 (2)
            9/2021 (1)
            12/2021 (1)
            7/2022 (0)
            8/2022 (2)
            10/2022 (1)
    Wójt (3)
    Urząd Gminy (0)
        Dane teleadresowe (1)
        Regulamin Urzędu (1)
        Karty usług publicznych (0)
            Stanowisko d/s działalności gospodarczej (2)
            Stanowisko d/s rolnictwa i gospodarki wodnej. (2)
        Instrukcja zarządzania stystemem informatycznym (1)
    Oświata (1)

PRAWO LOKALNE
    Uchwały Rady Gminy (0)
        Kadencja 2018 - 2023 (0)
            2018.11.22 - Sesja I (4)
                Wykaz głosowan imiennych (4)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2018.12.27 - Sesja II (10)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.02.28 - Sesja III (10)
                Wykaz głosowań imiennych (0)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.03.28 - Sesja IV (8)
                Wykaz głosowań imiennych (0)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.04.03 - Sesja V (3)
                Wykaz głosowań imiennych (0)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.04.30 - Sesja VI (5)
                Wykaz głosowań imiennych (0)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.05.30 - Sesja VII (6)
                Wykaz głosowań imiennych (0)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.06.25 - Sesja VIII (17)
                Wykaz głosowań imiennych (0)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.08.26 - Sesja IX (7)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.09.26 - Sesja X (5)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.10.29 - Sesja XI (11)
                Wykaz głosowań imiennych (11)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.11.28 - Sesja XII (9)
                Wykaz głosowań imiennych (11)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2019.12.30 - Sesja XIII (14)
                Wykaz głosowań imiennych (15)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.01.30 - Sesja XIV (7)
                Wykaz głosowań imiennych (7)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.02.27 - Sesja XV (3)
                Wykaz głosowań imiennych (3)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.05.14 - Sesja XVI (3)
                Wykaz głosowań imiennych (3)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.06.16 - Sesja XVII (5)
                Wykaz głosowań imiennych (6)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.07.20 - Sesja XVIII (14)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.09.29 - Sesja XIX (8)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.10.29 - Sesja XX (7)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.11.26 -Sesja XXI (15)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (1)
            2020.12.29 - Sesja XXII (10)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.01.18 - Sesja XXIII (2)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.02.25 - Sesja XXIV (7)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.03.30 - Sesja XXV (8)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.04.29 - Sesja XXVI (8)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.05.27 -Sesja XXVII (8)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.06.29 - Sesja XXVIII (9)
                Wykaz Głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.08.26 - Sesja XXIX (1)
                Wykaz Głosowań Imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.09.30 - Sesja XXX (2)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.10.28 - Sesja XXXI (7)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis Video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.11.30 - Sesja XXXII (14)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2021.12.30 - Sesja XXXIII (13)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2022.02.01 - Sesja XXXIV (4)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2022.02.17 - Sesja XXXV (3)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2022.03.01 - Sesja XXXVI (1)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2022.03.31 - Sesja XXXVII (14)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2022.04.28 - Sesja XXXVIII (6)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2022.05.17 - Sesja XXXIX (4)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (1)
                Protokół z sesji (0)
            2022.05.31 - Sesja XL (10)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (0)
                Protokół z sesji (0)
            2022.06.28 - Sesja XLI (9)
                Wykaz głosowań imiennych (1)
                Zapis video (0)
                Protokół z sesji (0)
            2022.07.21 - Sesja XLII (2)
                Wykaz głosowań (1)
                Zapis video (0)
                Protokół z sesji (0)
            2022.09.29 - Sesja XLIII (4)
                Wykaz głosowań (1)
                Zapis video (0)
                Protokół z sesji (0)
            2022.10.27 - Sesja XLIV (4)
                Wykaz głosowań (1)
                Zapis video (0)
                Protokół z sesji (1)
            29.11.2022 - Sesja XLV (8)
                Wykaz głosowań (1)
                Zapis video (0)
                Protokół z sesji (0)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            2014.12.01 - Sesja I (3)
            2014.12.23 - Sesja II (10)
            2015.02.26 - SesjaIV (8)
            2015.03.24 - Sesja V (6)
            2015.04.30 - Sesja VI (9)
            2015.05.21 - Sesja VII (5)
            2015.06.23 - Sesja VIII (10)
            2015.07.23 - Sesja IX (4)
            2015.09.24 - Sesja X (14)
            2015.10.22 - Sesja XI (12)
            2015.11.17 - Sesja XII (11)
            2015.12.09 - Sesja XIII (4)
            2015.12.22 - Sesja XIV (10)
            2016.02.11 - Sesja XV (12)
            2016.03.22 - Sesja XVI (12)
            2016.04.21 - Sesja XVII (7)
            2016.05.24 - Sesja XVIII (7)
            2016.06.28 - Sesja XIX (10)
            2016.07.21 - Sesja XX (2)
            2016.09.27 - Sesja XXI (8)
            2016.10.25 - Sesja XXII (8)
            2016.11.29 - Sesja XXIII (7)
            2016.12.20 - Sesja XXIV (11)
            2017.02.21 - Sesja XXV (7)
            2017.03.30 - Sesja XXVI (9)
            2017.04.27 - Sesja XXVII (6)
            2017.05.30 - Sesja XXVIII (5)
            2017.06.27 - Sesja XXIX (8)
            2017.09.28 - Sesja XXX (12)
            2017.10.26 - Sesja XXXI (10)
            2017.11.30 - Sesja XXXII (13)
            2017.12.28 - Sesja XXXIII (10)
            2018.01.25 - Sesja XXXIV (3)
            2018.02.27 - Sesja XXXV (6)
            2018.03.27 - Sesja XXXVI (5)
            2018.04.26 - Sesja XXXVII (6)
            2018.05.29 - Sesja XXXVIII (10)
            2018.06.26 - Sesja XXXIX (10)
            2018.09.18 - Sesja XL (8)
            2018.10.11 - Sesja XLI (4)
            2018.11.15 - Sesja XLII (7)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2010.12.01 - Sesja I (2)
            2010.12.14 - Sesja II (4)
            2010.12.30 - Sesja III (5)
            2011.01.27 - Sesja IV (6)
            2011.02.24 - Sesja V (8)
            2011.03.31 - Sesja VI (10)
            2011.04.28 - Sesja VII (6)
            2011.05.20 - Sesja VIII (1)
            2011.06.21 - Sesja IX (23)
            2011.07.07 - Sesja X (3)
            2011.08.23 - Sesja XI (1)
            2011.09.20 - Sesja XII (10)
            2011.10.27 - Sesja XIII (9)
            2011.11.24 - Sesja XIV (10)
            2011.12.20 - Sesja XV (6)
            2012.01.05 - Sesja XVI (6)
            2012.01.27 - Sesja XVII (5)
            2012.03.27 - Sesja XVIII (7)
            2012.04.26 - Sesja XIX (7)
            2012.06.28 - Sesja XX (12)
            2012.07.12 - Sesja XXI (2)
            2012.09.11 - Sesja XXII (10)
            2012.10.25 - Sesja XXIII (6)
            2012.11.22 - Sesja XXIV (11)
            2012.12.20 - Sesja XXV (16)
            2013.02.26 - Sesja XXVI (12)
            2013.03.26 - Sesja XXVII (6)
            2013.04.30 - Sesja XXVIII (10)
            2013.05.28 - Sesja XXIX (1)
            2013.06.18 - Sesja XXX (17)
            2013.09.19 - Sesja XXXI (12)
            2013.10.24 - Sesja XXXII (2)
            2013.11.26 - Sesja XXXIV (6)
            2013.12.06 - Sesja XXXV (1)
            2013.12.19 - Sesja XXXVI (9)
            2014.02.25 - Sesja XXXVII (12)
            2014.03.25 - Sesja XXXVIII (7)
            2014.04.24 - Sesja XXXIX (10)
            2014.05.22 - Sesja XL (4)
            2014.06.26 - Sesja XLI (17)
            2014.08.19 - Sesja XLII (4)
            2014.09.25 - Sesja XLIII (5)
            2014.11.06 - Sesja XLV (6)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            2006.11.27 - Sesja I (2)
            2006.12.05 - Sesja II (10)
            2006.12.28 - Sesja III (8)
            2007.02.27 - Sesja V (12)
            2007.03.27 - Sesja VI (8)
            2007.04.24 - Sesja VII (11)
            2007.06.26 - Sesja VIII (18)
            2007.09.25 - Sesja IX (8)
            2007.11.15 - Sesja X (12)
            2007.12.14 - Sesja XI (5)
            2007.12.28 - Sesja XII (6)
            2008.02.12 - Sesja XIII (13)
            2008.03.11 - Sesja XIV (6)
            2008.04.22 - Sesja XV (14)
            2008.06.26 - Sesja XVI (14)
            2008.09.09 - Sesja XVII (4)
            2008.10.28 - Sesja XVIII (10)
            2008.11.25 - Sesja XIX (11)
            2008.12.16 - Sesja XX (5)
            2008.12.30 - Sesja XXI (7)
            2009.02.17 - Sesja XXII (10)
            2009.03.31 - Sesja XXIII (7)
            2009.04.28 - Sesja XXIV (11)
            2009.05.29 - Sesja XXV (4)
            2009.06.30 - Sesja XXVI (23)
            2009.08.10 - Sesja XXVII (1)
            2009.09.29 - Sesja XXVIII (6)
            2009.11.26 - Sesja XXIX (7)
            2009.12.15 - Sesja XXX (4)
            2009.12.29 - Sesja XXXI (5)
            2010.01.26 - Sesja XXXII (13)
            2010.03.30 - Sesja XXXIII (11)
            2010.04.27 - Sesja XXXIV (8)
            2010.06.30 - Sesja XXXV (7)
            2010.09.14 - SesjaXXXVI (3)
            2010.10.26 - SesjaXXXVII (11)
            2010.11.09 - Sesja XXXVIII (8)
        Kadencja 2002 - 2006 (0)
            2003.11.27 - Sesja XII (4)
            2003.12.09 - Sesja XIII (1)
            2003.12.30 - Sesja XIV (1)
            2004.04.27 - Sesja XVII (2)
            2004.06.24 - Sesja XVIII (12)
            2004.08.31 - Sesja XIX (3)
            2004.10.05 - Sesja XX (3)
            2004.11.30 - Sesja XXII (15)
            2004.12.16 - Sesja XXIII (3)
            2004.12.30 - Sesja XXIV (3)
            2005.02.22 - Sesja XXV (16)
            2005.03.17 - Sesja XXVI (3)
            2005.04.29 - Sesja XXVII (9)
            2006.06.15 - Sesja XXVIII (4)
            2006.09.15 - Sesja XXIX (2)
            2005.11.17 - Sesja XXX (9)
            2005.11.29 - Sesja XXXI (6)
            2005.12.07 - Sesja XXXII (4)
            2005.12.29 - Sesja XXXIII (7)
            2006.02.21 - Sesja XXXIV (8)
            2006.03.29 - Sesja XXXV (6)
            2006.04.25 - Sesja XXXVI (11)
            2006.06.22 - Sesja XXXVIII (11)
            2006.07.26 - Sesja XXXIX (10)
            2006.09.27 - Sesja XL (7)
            2006.10.24 - Sesja XLI (5)
    Zarządzenia Wójta Gminy (52)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (1)
        Ogłoszenia (36)
    Podatki i opłaty lokalne (6)
    Zbiór aktów prawa miejscowego (260)
        Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego (1)
    Działalność regulowana (2)

ZGROMADZENIA
    Zgromadzenia publiczne (1)

FINANSE
    Sprawozdania przekazywane do RIO (0)
        2004 r. (1)
        2005 r. (3)
        2006 r. (4)
        2007 r. (4)
        2008 r. (4)
        2009 r. (4)
        2010 r. (4)
        2011 r. (4)
        2012 r. (4)
        2013 r. (4)
        2014 r. (4)
        2015 r. (4)
        2016 r. (4)
        2017 r. (4)
        2018 r. (4)
        2019 r. (5)
        2020 r. (4)
        2021 r. (4)
        2022 r. (3)
    Budżet Gminy (0)
        2004 r. (1)
        2005 r. (3)
        2006 r. (3)
        2007 r. (3)
        2008 r. (3)
        2009 r. (6)
        2010 r. (5)
        2011 r. (14)
        2012 r. (10)
        2013 r. (10)
        2014 r. (7)
        2015 r. (6)
        2016 r. (7)
        2017 r. (8)
        2018 r. (7)
        2019 r. (6)
        2020 r. (7)
        2021 r. (6)
        2022 r. (4)
        2023 r. (2)
    Inne informacje (0)
        2005 r. (1)
        2006 r. (1)
        2007 r. (2)
        2008 r. (2)
        2009 r. (1)
        2010 r. (2)
        2011 r. (2)
        2012 r. (2)
        2013 r. (2)
        2014 r. (2)
        2015 r. (2)
        2016 r. (2)
        2017 r. (2)
        2018 r. (2)
        2019 r. (2)
        2020 r. (2)
        2021 r. (2)
    Sprawozdania finansowe (0)
        2018 r. (6)
        2019 r. (6)
        2020 r. (6)
        2021 r. (6)

EMISJA OBLIGACJI
    Konkurs na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych (2)
    Dokumenty finansowe (1)

Wybory i referenda
    Urzędnik wyborczy (1)
    Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28.06.2020 r. (23)

SPISY
    Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (8)
    Spis rolny 2020 (4)

OCHRONA ŚRODOWISKA
    Decyzje środowiskowe (0)
        2010 (0)
            OŚ.7624.5.2010 VENT ENERGY (11)
            OŚ.7624/2/10 - Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym firmy PPHU "VIMAX" M. i K. Rogiewiczowie (3)
            OŚ.7624/3/10 - zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny oraz przebudowa budynku we wsi Orpelów Numerki (4)
        2011 (0)
            OŚ.7624.2-2.2011 - Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcji lodów (1)
            OŚ.7624.1-2.2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej z odejściami od sieci poza pas jezdni (1)
        2012 (0)
            OS.7624.2.2012 DROG-BUD DOBROŃ Duży I (1)
            OŚ.6220.1.2012 DROG-BUD Dobroń Duży II (5)
            OŚ.6220.3.2012 PRECYZMET (1)
            OŚ.6220.4.2012 OrganikArgo (1)
            OŚ.7624.1.2012 BUDIMEX Dobroń Duży (4)
        2013 (0)
            OŚ.6220.5.2013 KILARGO (2)
            OŚ.6220.2.2013 SODREX (1)
            OŚ.6220.6.2013 Jantoń Invest sp.j. (1)
            OŚ.6220.4.2013 TRANS-KOP Mogilno Duże III (2)
            OŚ.6220.8.2013 UPRAWA PIECZAREK Markiewicz (2)
            OŚ.7624/1/09 - Elektrownia wiatrowa Adam Kania (2)
            OŚ.6220.10.2013 XELLA TEODORY - TEODORY II (7)
            OŚ.6220.11.2013 HOTEL PRZYGOŃ Małaszyński (1)
            OŚ.6220.9.17.2013 - Kopalnia Wymysłów II (2)
            OŚ.6220.5.2013_KILARGO (1)
            OŚ.6220.8.2013_UPRAWA_PIECZAREK_Markiewicz (1)
            OŚ.6220.11.2013_HOTEL_PRZYGOŃ (1)
        2014 (0)
            OŚ.6220.1.9.2014 Fortech (1)
            OŚ.6220.3.5.2014 - PPHU D&D Witold Dzwonek, stacja paliw płynnych (2)
            OŚ.6220.6.1.2014 - FF Marka Własna (2)
            OŚ.6220.6.4.2014-FF MARKA WŁASNA (1)
            OŚ.6220.6.5.2014 - FF MARKA WŁASNA (1)
            OŚ.6220.6.6.2014 - Obwieszczenie FF Marka Własna (1)
            OŚ.6220.2.9.2014 - Jolanta i Jan Radgowscy (1)
            OŚ.6220.7.6.2014 - Obwieszczenie Orpelów Numerki (1)
            OŚ.6220.8.6.2014 - Obwieszczenie Oczyszczalnia ścieków Dobroń (1)
            Zawiadomienie RDOŚ - FF Marka Własna (1)
            OŚ.6220.6.8.2014 - FF Marka Własna (1)
            OŚ.6220.6.7.2014 - FF Marka Własna (1)
            OŚ.6220.6.10.2014-FF Marka Własna - Obwieszczenie (1)
            OŚ.6220.6.11.2014 - FF Marka Własna (1)
            OŚ.6220.6.12.2014 - FF Marka Własna (1)
            OŚ.6220.1.2014 (1)
            OŚ.6220.7.2014 (1)
        2015 (0)
            OŚ.6220.1.2015 - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ldzań (8)
            OŚ.6220.3.2015 - Przebudowa drogi (8)
            OŚ.6220.4.2015 - rozbudowa strzelnicy sportowej Barycz (6)
            OŚ.6220.5.2015 - Spiętrzenie wody na jazie w Baryczy na rzece Grabi (10)
        2016 (0)
            OŚ.6220.2.2016 - budowa zakładu produkcji masztów flagowych z włókna szklanego (2)
            OŚ.6220.3.2016 - budowa budynku inwentarskiego - hodowla krów mlecznych (4)
            OŚ.6220.4.2016 - rozbudowa zakładu zlokalizowanego w Dobroniu przy ul. Wrocławskiej 20 (10)
            OŚ.6220.5.2016 - Eksploatacja złoża piasków kwarcowych TEODORY II - REJON III (7)
        2017 (0)
            OŚ.6220.1.2017 - Rozbudowa zakładu produkcji masztów flagowych z włókna szklanego wraz z infrastrukturą techniczną (15)
            OŚ.6220.2.2017 - Postawienie mobilnego wyciągu do nart wodnych (4)
            OŚ.6220.3.2017 – przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu (7)
            OŚ.6220.5.2017 - przebudowa drogi powiatowej nr 4912E od miejscowości Dobroń do miejscowości Markówka gmina Dobroń (9)
            OŚ.6220.7.2017 - Eksploatacja kruszywa naturalnego (piasku) "Wymysłów III" (3)
        2018 (0)
            OŚ.6220.5.2018 - Rozbudowa budynku produkcyjno magazynowego w Chechle Pierwszym (2)
        2019 (0)
            OŚ.6220.1.2019 - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PAB4403A wraz z niezbędną infrastrukturą na działce ewid. 4 obręb 0007 w m. Kolonia Ldzań (4)
            OŚ.6220.4.2019 - budowa obiektów do hodowli nioski reprodukcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 343/2 miejscowość Chechło Drugie, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie (2)
            OŚ.6220.2.2019 - utworzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz skupu złomu i makulatury w Dobroniu przy ul. Kolejowej na działce nr 58 (11)
            OŚ.6220.7.2019 - montaż instalacji do powierzchniowej obróbki elementów karoserii z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, realizowanym w ramach rozbudowy budynku serwisu samochodów o serwis blacharsko-lakierniczy z salonem sprzedaży pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą w Dobroniu przy ul. Wrocławskiej na działkach nr 221, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4 223 i 382 obręb 5 Dobroń Mały (5)
        2020 (0)
            OŚ.6220.4.2020 - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 1/3, obręb 0002 Chechło Pierwsze, gmina Dobroń (1)
            OŚ.6220.7.2020 - budowa zespołu budynków Kilargo (1)
        2021 (0)
            OŚ.6220.1.2021 - budowa farmy fotowoltaicznej w Ldzaniu (1)
            OŚ.6220.2.2021 - Budowa stacji bazowej P4 w Chechle Pierwszym (1)
            OŚ.6220.3.2021 - budowa elektrowni fotowoltaicznej "Markówka" (1)
            OŚ.6220.5.2021 - Rozbudowa zakładu przetwórstwa produktów przemiału zbóż (1)
            OŚ.6220.6.2021 - budowa kanalizacji sanitarnej w Dobroniu (1)
            OŚ.6220.7.2021 - budowa farmy fotowoltaicznej w Baryczy (1)
        2022 (0)
            OŚ.6220.1.2022 - budowa farmy fotowoltaicznej w Poleszynie (1)
            OŚ.6220.2.2022 - przebudowa ul. Sportowej w Dobroniu (1)
            OŚ.6220.3.2022 - elektrownia fotowoltaiczna "Dobroń Mały" (1)
            OŚ.6220.4.2022 - wykonanie urządzeń wodnych - studnia S1 i S2 na potrzeby zakładu FF Marka Własna Sp. z o.o. w Chechle Pierwszym (1)
    Oceny jakości wody pitnej (25)
    Wykaz jednostek do odbioru odpadów komunalnych (1)
    Program usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobroń (1)
    Karty informacji o środowisku (1)
        2014 (0)
            Formularz A (7)
            Formularz B (18)
            Formularz C (1)
            Formularz D (1)
            Formularz E (2)
            Formularz F (0)
        2013 (0)
            Formularz A (15)
            Formularz B (24)
            Formularz C (1)
            Formularz D (1)
            Formularz E (6)
            Formularz F (0)
        2012 (0)
            Formularz A (6)
            Formularz B (11)
            Formularz C (0)
            Formularz D (0)
            Formularz E (1)
            Formularz F (0)
        2015 (0)
            Formularz A (3)
            Formularz B (5)
            Formularz D (1)
        2016 (0)
    Wykaz jednostek posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych (1)
    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (1)
    Karty informacji o drzewach (0)
        2014 (0)
            Formularz A - Wnioski (49)
            Formularz B - Decyzje (47)
        2015 (0)
            Formularz A - Wnioski (150)
            Formularz B - Decyzje (150)
        2016 (0)
            Formularz A - Wnioski (155)
            Formularz B - Decyzje (155)
        2017 (1)
        2018 (1)
    Program Ochrony Środowiska (3)
    Gospodarka odpadami (1)
    Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (1)
    Preferencyjny zakup węgla (1)

PRZETARGI I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
    Zamówienia powyżej 130 000 złotych (0)
        Otwarte (1)
        Zamknięte (34)
        Archiwum (0)
            2010 r. (16)
            2011 r. (12)
            2012 r. (21)
            2013 r. (15)
            2014 r. (17)
            2015 r. (10)
            2016 r. (8)
            2017 r. (17)
            2018 r. (9)
            2019 r. (12)
            2020 r. (12)
    Zamówienia poniżej 130 000 złotych (1)
        Otwarte (12)
        Zamknięte (2)
        Archiwum (0)
            2014 r. (3)
            2015 r. (6)
            2016 r. (7)
            2017 r. (12)
            2018 r. (10)
            2019 r. (4)
            2020 r. (8)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień (5)
    Sprzedaż mienia komunalnego (0)
        Otwarte (0)
        Zamknięte (0)
        Archiwum (0)
            2010 r. (11)
            2011 r. (5)

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
    Kierownicy gminnych jednostek organizacyjncyh. (0)
        Oświadczenia składane w 2015 r. (12)
        Oświadczenia składane w 2016 r. (13)
        Oświadczenia składane w 2017 r. (10)
        Oświadczenia skłasane w 2018 r. (8)
        Oświadczenia składane w 2019 r. (7)
        Oświadczenia składane w 2020 r. (9)
        Oświadczenia składane w 2021 r. (7)
        Oświadczenia składane w 2022 r. (7)
    Radni Rady Gminy (0)
        Oświadczenia składane w 2016 r. (15)
        Oświadczenia składane w 2017 r. (16)
        Oświadczenia składane w 2018 r. (16)
            Koniec kadencji (1)
            Początek kadencji 2018 - 2023 (1)
        Oświadczenia składane w 2019 r. (15)
        Oświadczenia składane w 2020 r. (15)
        Oświadczenia składane w 2021 r. (15)
        Oświadczenia składane w 2022 r. (15)
    Pracownicy Urzędu Gminy (0)
        Oświadczenia składane w 2015 r. (6)
        Oświadczenia składane w 2016 r. (5)
        Oświadczenia składane w 2017 r. (6)
        Oświadczenia składane w 2018 r. (5)
        Oświadczenia składane w 2019 r. (5)
        Oświadczenia składane w 2020 r. (5)
        Oświadczenia składane w 2021 r. (5)
        Oświadczenia składane w 2022 r. (5)
    pliki do pobrania (1)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    Informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)

Informacje o kontrolach
    Kontrole zewnętrzne (0)
        2006 r. (1)
        2008 r. (1)
        2012 r. (2)
    Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (2)

REJESTRY
    Rejestr umów Urzędu Gminy (1)
    Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (1)
    Ewidencja niepublicznych szkół i przedszkoli (1)
    Rejestr Instytucji Kultury (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    Klauzula informacyjna (1)

Koordynator do spraw dostępności
    Dane kontaktowe (1)

Petycje
    2018 r. (2)
    2019 r. (1)
    2020 r. (0)
        Środki do dezynfekcji (2)
    2021 r. (1)
    2022 r. (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij