Gmina Dobroń od wielu lat utrzymuje przyjacielskie kontakty z niemiecką gminą Dörpen.
Nawiązały się one w sposób niezamierzony, gdy w latach 1940-46 na mieszkańców gminy Dobroń i okolic narzucony został obowiazek pracy przymusowej w gminie Dörpen. Pomimo ówczesnych tragicznych okoliczności możliwe było jednak zaistnienie międzyludzkich stosunków. Z okazji obchodów 1125 – lecia swojego istnienia w 1979r. Gmina Dörpen zaprosiła byłych robotników przymusowych z okresu II Wojny Światowej do wzięcia udziału w uroczystościach.
Ponowne spotkanie odnowiło dawne kontakty, które umocniły się jeszcze dzięki zorganizowanej przez gminę Dörpen akcji pomocy w trudnym okresie politycznych przemian w 1981 roku, od tego czasu nawiązały się dalsze bezpośrednie i prywatne kontakty, jak również różnorodne stosunki na szczeblu ugrupowań politycznych i kulturalnych.

Poniżej zaprezentowane jest kalendarium relacji miedzy gminą Dobroń a gminą Dörpen:

wrzesień 1990 r.

Dzięki Panu Tadeuszowi Zdzienickiemu Wójt Gminy Dobroń – Pan Grzegorz Czechowski oraz członkowie Zarządu gminy Dobroń postanowili zaprosić 10 osobową delegację członków rady i władz administracyjnych gminy Dörpen.

grudzień 1990 r.

14 osobowa delegacja z Dobronia odwiedziła zaprzyjaźnioną gminę Dörpen


sierpień 1991 r.

Dobroński Zespół Pieśni i Tańca odwiedził Gminę Dörpen. Grupa liczyła około 47 osób.

maj 1992 r.

W strażnicy OSP pojawiła się pierwsza delegacja z Dörpen w składzie 5 strażaków.


sierpień 1992 r.

Pobyt grupy strażaków z Dörpen ( wraz z ich Burmistrzem) podczas uroczystości podniesienia sztandaru Koła Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” w Chechlepołączonego ze 130–leciem Kółek Rolniczych. W programie były między innymi wizyty w OSP w Dobroniu i w Chechle, a następnie w Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

październik 1992 r.

Członkowie Rady Gminy Dobroń ( 8 osób) oraz Dobroński Zespół Pieśni i Tańca, odwiedzili gminę Dörpen ( razem były to 54 osoby).czerwiec 1993 r.

Przybyła na zaproszenie Wójta Gminy Dobroń grupa sportowców – piłkarzy – z Dörpen.

październik 1993 r.

Miało miejsce bardzo istotne wydarzenie dla rozwoju partnerstwa naszych gmin. Tego dnia nastąpilo podpisanie w Dörpen Umowy o Zawarciu Partnerstwa.
Przedstawiciele gminy Dobroń na czele z Wójtem panem Grzegorzem Czechowskim uczestniczyli w uroczystościach zawarcia partnerstwa z zaprzyjaźnioną gminą. Określono wspólne cele wzajemnej współpracy:
  • dążenie do lepszego wzajemnego poznania się
  • współpracy w duchu wzajemnego zrozumienia
  • organizowania i wspierania spotkań między mieszkańcami naszych gmin, a tym samym tworzenia płaszczyzn do zawierania dalszych przyjaźni.
Od tej pory przyjaźń między naszymi gminami jeszcze bardziej zaczęła się pogłębiać. We współpracę zostały zaangażowane wszystkie grupy społeczne – od strażaków, nauczycieli, sportowców, na miejscowych przedsiębiorcach kończąc.
Wzajemna współpraca w szczególności obejmować ma kulturę, sport, kontrakty młodzieżowe, ochronę środowiska, rolnictwo jak również działalność gospodarcza.

maj 1994 r.

W gminie Dobroń zostało podpisane „ Porozumienie o realizacji współpracy między gminą Dobroń i gminą Dörpen”. Zawarte porozumienie dotyczyło kontynuowania wzajemnej współpracy w szczególności w zakresie kultury, sportu, kontaktów młodzieżowych, ochrony środowiska, rolnictwa, działalności gospodarczej. Podstawą dla zawarcia tego porozumienia była „Umowa o zawarciu partnerstwa” między naszymi gminami podpisana w Dörpen 09.10.1993 r.

Dzięki zawartemu porozumieniu nastąpiło umocnienie wzajemnej współpracy.

czerwiec 1994 r.

Pobyt grupy strażaków z Dörpen w Chechle. Podczas tej wizyty nastąpiło spotkanie delegacji z Zarządem Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dobroniu.

październik 1994 r.

Grupa rolników z naszej gminy odwiedziła Dörpen.

marzec 1995 r.

Przyjazd delegacji strażaków z Dörpen do Chechła. W programie pobytu był między innymi: pobyt w Urzędzie Gminy, wyjazd do Częstochowy i Oświęcimia, wizyta w Zakładach Mięsnych „Pamso” w Pabianicach.

czerwiec 1995 r.

Nauczyciele z Centrum Szkolnego z Dörpen odwiedzili Dobroń i spotkali się z nauczycielami z naszej Szkoły Podstawowej.

lipiec 1995 r.

Wyjazd delegacji strażaków z Chechła wraz z Przewodniczącym Rady Gminy w Dobroniu Panem Stefanem Ropęgą do Dörpen.

sierpień 1995 r.

Drużyna piłkarska z Ludowego Klubu Sportowego „ISKRA” odwiedziła Dörpen.
W niedługim czasie nastąpiła rewizyta w naszej gminie niemieckiej drużyny piłkarskiej SV Blau – Weiß Dörpen.

lipiec 1996 r.

Delegacja rolników i strażaków z Dörpen przybyła na uroczystości podniesienia Sztandaru Kółka Rolniczego w Chechle. Goście - podczas tej wizyty – odbyli kilka wycieczek między innymi do Krakowa, Oświęcimia.
Delegacja zwiedziła gminę Dobroń i w niedzielę 28 lipca gościła na uroczystości podniesienia sztandaru KR w Chechle.

sierpień 1996 r.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Dobroniu gościli w Dörpen.

maj 1997 r.

Przyjazd delegacji strażaków z Dörpen na uroczystość gminnych obchodów Dnia Strażaka. Program pobytu obejmował:
  • zwiedzanie Młyna w Pabianicach,
  • pobyt w Oświęcimiu i w Częstochowie,
  • wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Łasku oraz
  • zwiedzanie Zakładów Wyrobów Metalowych Pana Pawelskiego.

październik 1997 r.

Odbyła się delegacja radnych naszej gminy w Dörpen.

maj 1998 r.

Pobyt delegacji z Dörpen na uroczystości 70-lecia OSP Chechło. W programie pobytu miedzy innymi była wycieczka do Warszawy oraz pobyt w Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.czerwiec 1998 r.


Przyjazd delegacji gminy Dörpen na obchody 600-lecia Dobronia.

lipiec 1998r.

Wyjazd delegacji złożonej ze strażaków OSP Chechło i rolników gminy Dobroń, w liczbie około 20 osób do Dörpen.

maj 1999 r.

Pobyt delegacji strażaków – 3 osoby w Chechle. W programie był między innymi pobyt w Tomaszowie, Spale, oraz udział w I powiatowej Majówce Strażackiej w Jerwonicach.

czerwiec 2000 r.

EXPO 2000 w Hanoverze. Spotkanie Burmistrzów 23 czerwca 2000 r. Celle – Międzynarodowe Sympozjum Ścieków, w czasie tego spotkania miało miejsce zwiedzanie niemieckich oczyszczalni ścieków. Duże wsparcie i opieka naszej 4-osobowej delegacji ze strony władz gminy Dörpen.
Nasze partnerskie gminy już od dłuższego czasu praktykują intensywną współpracę w sektorze oczyszczania ścieków.

wrzesień 2000 r.

Delegacja rolników z Dörpen przybyła na uroczystość jubileuszowa 90- lecia powstania Kółka Rolniczego w Dobroniu.

styczeń 2002 r.

Wyjazd naszej delegacji ( miedzy innymi Przewodniczącego Rady Gminy Pana Stefana Ropęgi oraz Wójta Gminy Pana Grzegorza Czechowskiego) na uroczystość pożegnania odchodzącego ze stanowiska Burmistrza Gminy Dörpen – Pana Johana Francena.

październik 2003 r.

W związku z 10 rocznicą podpisania w Dörpen 9 października 1993 r. „Umowy o Zawarciu Partnerstwa” przybyła do naszej gminy delegacja z Dörpen – 28 osób.

Uroczystości rocznicowe odbyły się podczas sesji Rady Gminy w Dobroniu, która miała miejsce w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej.

Podczas pobytu w naszej gminie goście z zaprzyjaźnionej gminy Dörpen zwiedzili pieczarkarnię pana Mirosława Markiewicza, wytwórnię odzieży roboczej „Korczak”, zakłady farmaceutyczne „Aflopa” w Pabianicach oraz firmę pana Jantonia - produkcja win.

W poniedziałek 20 października odbyło się spotkanie delegacji z Dörpen z władzami Powiatu Pabianickiego.

Występy Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń zostały przez delegacje z Dörpen przyjęte niezwykle ciepło , podobnie jak program przygotowany przez uczniów z Publicznego Gimnazjum w Dobroniu im. Jana Długosza.

Szczególnym życzeniem naszych gości było zwiedzenie Klasztoru Jasnogórskiego oraz obozu Auschwitz – Birkenau.

maj 2004 r.


Delegacja naszej gminy odwiedziła zaprzyjaźnioną gminę Dörpen. Okazją do tej wizyty była 10 rocznica podpisania „Porozumienia o realizacji współpracy między gminą Dobroń i gminą Dörpen”.

Uroczystości rocznicowe miały miejsce 15 maja w Ratuszu, gdzie odbyła się polityczna wymiana zdań i poglądów na temat współpracy pomiędzy naszymi gminami.

Ważnym wydarzeniem było uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą ulicy „Dobronstraße”. Jedna z ulic w Dörpen na nowym osiedlu mieszkaniowym będzie nosiła nazwę „Dobronstraße” czyli „Ulica Dobrońska”.

Decyzja w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy Dörpen z okazji dziesięciolecia partnerstwa pomiędzy naszymi gminami.

Podczas naszej wizyty zwiedziliśmy firmę techniki kominowej „Poll” oraz fabrykę papieru „Nordland/GVZ”.

Ogromne wrażenie zrobiła na wszystkich wizyta w bardzo nowoczesnym zespole szkół – Schulzentrum”. Zostaliśmy zaproszeni na odbywające się tam przyjęcie jubileuszowe.
Po oficjalnych uroczystościach, odbyły się indywidualne spotkania pomiędzy dyrektorami szkół oraz rozmowy na temat współpracy i wymiany uczniów.

Jedną z atrakcji naszej wizyty w Dörpen była przejażdżka Transrapidem – nowoczesną kolejką osiągającą prędkość 500 km/h. Zwiedziliśmy Centrum Informacyjne Transrapid, gdzie zostały nam przedstawione informację na temat powstania i rozwoju eksperymentalnej kolejki z Dörpen.

Delegacja naszej gminy zwiedziła również sąsiadujące z Dörpen piękne, historyczne miasteczko w Holandii.