W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Dobroń do akcji dystrybucji węgla prosimy mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na konkretną ilość węgla oraz jego rodzaj. Zapotrzebowanie można zgłaszać za pomocą dostepnego formularza

https://dobron.skycms.com.pl/8962/formularz-zapotrzebowania-na-wegiel.html

Wersja papierowa dostępna w Urzędzie Gminy w Dobroniu, sekretariat pok. nr 1. 

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Dobroń na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie jego zakupu oraz dystrybucji.

Pamiętaj, aby móc zakupić węgiel od Gminy musisz mieć źródło ciepła zgłoszone do CEEB.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Składanie zamówień będzie możliwe po wejściu w życie stosownych przepisów, o czym niezwłocznie poinformujemy.

W czwartek Sejm uchwalił tzw. ustawę węglową, w myśl której gminy będą mogły kupować węgiel po 1.500,00 zł za tonę i sprzedawać mieszkańcom po cenie nie wyższej niż 2.000,00 zł za tonę (różnica 500,00 zł na tonie ma pokryć koszty logistyczne). Ustawa weszła w życie dzień po ogłoszeniu tj. 21.10.2022 r., od tej daty gminy maja trzy dni na poinformowanie mieszkańców, czy samorząd będzie sprzedawał węgiel. Gmina Dobroń prowadzi rozmowy ze „Składami Węgla” by móc dostarczać węgiel swoim mieszkańcom.  

Gmina Dobroń jak inne samorządy przy udziale Ministerstwa Aktywów Państwowych  będzie mogła kupić węgiel od  importerów. Ministerstwo zapewnia, że węgiel który importuje, jest w pełni certyfikowany. „To jest węgiel sprowadzamy przez pośredników światowych, którzy zaopatrują nie tylko Polskę, ale też inne kraje Europy. Certyfikaty zostaną przekazane samorządom.” 

Z informacji jakie posiadamy sprzedawany węgiel jest paliwem stałym o parametrach niższych od węgla krajowego jednak do chwili otrzymania dokumentów nie jesteśmy w stanie potwierdzić jakości węgla jaki będziemy sprzedawać mieszkańcom.   

Na zakup węgla będą ograniczenia ilościowe. Ministerstwo Aktywów Państwowych proponuje by do 31 grudnia 2022 r. limit wynosił dla gospodarstwa domowego 1,5 tony węgla. Kolejne 1,5 tony będzie można kupić do 31 stycznia 2023 r.

Należy wiedzieć, że nabywca paliwa stałego będzie musiał złożyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak będzie określona w rozporządzeniu.