Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
na terenie Powiatu Pabianickiego w roku 2019

Od początku 2019 r. na terenie Powiatu Pabianickiego istnieje 5 punków nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 8 lokalizacjach, które poprowadzą członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Łodzi oraz adwokaci i radcy prawni realizujący nieodpłatną pomoc prawną na rzecz Fundacji „Młodzi Ludziom”. W wyniku wspólnych ustaleń Starosty Pabianickiego, Prezydenta Miasta Pabianic, Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz Wójtów gmin Dłutowa, Dobronia, Lutomierska, Ksawerowa i Gminy Pabianice ustalono harmonogram punktów na rok 2019.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem telefonu :                            42 225 40 80

opcjonalnie: e-mailem: npp@powiat.pabianice.pl

w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach :

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub,
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu : 42 225 40 80                                                                   lub drogą emailowa : npp@powiat.pabianice.pl

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu
lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon
lub przez Internet. Informacja dostępna jest pod numerem podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna

Jednostka prowadząca

Radcy/ Adwokaci

Adres

 

Dni i godziny dyżurów

Telefon

Radcy prawni

Maciej Łuczak

Miejska Biblioteka Publiczna

w Pabianicach

ul. Św. Jana 10

Poniedziałek,

Wtorek,

co druga środa

8.00 – 12.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Aleksandra Dziubińska

Miejska Biblioteka Publiczna
w Pabianicach

ul. Św. Jana 10

Co druga środa

Czwartek,

Piątek,

8.00 – 12.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Adwokaci

Aleksandra Tyczyńska-Tuzin

Urząd Miejski

w Konstantynowie Łódzkim

ul. Zgierska 2

Poniedziałek,

co druga środa

11.00 - 15.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Konstantynowie Łódzkim

ul. Słowackiego 11

Wtorek

15.00-19.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Ewa Rutkowska-Trela

Urząd Miejski

w Konstantynowie Łódzkim

ul. Zgierska 2

Co druga środa,

Czwartek

11.00 – 15.00

Piątek

10.00-14.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Radcy prawni/Adwokaci

Fundacja

„Młodzi Ludziom”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie - dawny budynek

Urzędu Gminy

ul. Główna 11,

Poniedziałek, Środa, Piątek: 11.00 – 15.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Gminny Dom Kultury z Biblioteką
w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1

Środa 13.00-17.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Miejska Biblioteka Publiczna

w Pabianicach ul. Św. Jana 10

Poniedziałek,

12.30 – 16.30

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.                                                 

Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywającej
na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może byś sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu : 42 225 40 80
lub drogą emailowa : npp@powiat.pabianice.pl

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są  w stanie przybyć
do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Informacje dostępne są pod numerem podanym do zapisów.

Punkty działają wg poniższego harmonogramu z wyłączeniem dni wolnych od pracy:

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Jednostka prowadząca

 

Adres

 

Dni i godziny dyżurów

Telefon

Fundacja

„Młodzi Ludziom”

Urząd Gminy w Dobroniu

ul. 11 Listopada 9

Poniedziałek, Piątek

13.00 – 17.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek,
8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Miejska Biblioteka Publiczna

w Pabianicach

ul. Św. Jana 10

Wtorek 12.00-16.00

Środa:  12.30-16.30

Czwartek 12.00-16.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek,
8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Fundacja

„Młodzi Ludziom”

Gminny Ośrodek Kultury
w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II 13,

Poniedziałek, Środa

11.00 15.00

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek,
8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00

Starostwo Powiatowe
w Pabianicach

ul. Piłsudskiego 2, bud. B, pok. 40

Wtorek 12.30-16.30

Czwartek 15.00-18.00

Piątek 12.30 –17.30

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

42 225 40 80 - w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Poniedziałek, Środa, Czwartek,
8.00-16.00,

Wtorek 8.00-17.00,

Piątek 8.00-15.00