Uwaga: Jesteś na archiwalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
zawierającej dane wprowadzane do dnia 01.01.2023 r.
Aktualna strona znajduje się pod adresem https://samorzad.gov.pl/web/gmina-dobron/

Nazwa Gminy: Gmina Dobron

Rodzaj: gmina wiejska

Lokalizacja: woj. lódzkie

Kod: 95-082 Adres: Dobron, ul. 11 listopada 9

NIP: 731-19-29-836

e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/0018dfoqmz/SkrytkaESP

/0018dfoqmz/skrytka

Godziny Pracy Urzędu Gminy

Poniedzialek: 8:00 - 16:00

Wtorek - Piatek: 7:30 - 15:30;

Godziny przyjec interesantów:

Wójt:

poniedzialek     10.00 - 16.00
czwartek           09.00 - 14.00

Sekretarz:

w godzinach pracy urzedu

Skarbnik:

w godzinach pracy urzędu

Bezpłatne porady prawne:

piątek 10.00-11.30 (informacja w sekretariacie)

  

Władze Gminy: 

 • mgr Robert Jarzębak - Wójt Gminy 
 • inz. Mirosław Rżanek - Sekretarz Gminy
 • mgr Ilona Mudzo - Skarbnik Gminy

Konta bankowe Urzedu Gminy:

Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej

 • 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015
  • opłata od posiadania psów
  • opłata skarbowa
  • opłata targowa
  • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
  • czynsz dzierżawny
  • należności z tytułu kupna mienia gminy
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • inne niepodatkowe należności
  • opłata za ślub poza lokalem USC - 1000 zł
  • opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
  • pozostałe opłaty skarbowe związane z USC, ewidencją ludności i dowodami osobistymi
 • 95 8788 0009 0400 2411 2037 0021
  • wadia
  • zabezpieczenia należytego wykonania umów
 • 43 8788 0009 0400 2411 2034 0014
  • opłata za udostępnienie danych osobowych 31 zł
  • udziały przekazywane gminie przez urzędy skarbowe
 • 63 8788 0009 0400 2411 2015 0019
  • wpłaty za wodę i scieki