Zarządzenie Nr VIII/8/2021

WÓJTA GMINY DOBROŃ

z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Dobroń
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Jako Gminny Komisarz Spisowy tworzę Gminne Biuro Spisowe dla Gminy Dobroń do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań w 2021 roku, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń.

 

§ 2.1. Wyznaczam Panią Renatę Saładaj - na zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego – Koordynatora Gminnego.

2.  Ponadto w skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Gminy w Dobroniu:

1)   Paulina Kaczmarek – członek,

2)   Marcin Cieślak – członek,

3)   Elżbieta Janeczek-Łagan – członek,

4)   Monika Angiel – członek.

 

§ 3.1. Gminne Biuro Spisowe zapewnia prawidłowe wykonanie w Gminie Dobroń prac spisowych określonych przepisami ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku.

2.  Gminne Biuro Spisowe ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadań, o których mowa w ust. 1.

 

§ 4. Pracą Gminnego Biura Spisowego kieruje Gminny Komisarz Spisowy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.