Podatek od nieruchomości:

https://dobron.bip.net.pl/?a=19683

Podatek od środków transportowych:

https://dobron.bip.net.pl/?a=19714

Podatek rolny:

https://dobron.bip.net.pl/?a=19715