Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Dobroniu

Kolorowy pasek

Honorowi Obywatele Gminy Dobroń

Honorowi Obywatele Gminy Dobroń

W celu szczególnego wyróżnienia osób za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Gminy Dobroń we wszystkich dziedzinach życia społecznego, Rada Gminy nadaje Honorowe Obywatelstwo Gminy Dobroń zgodnie z uchwałą nr XXIV/210/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 kwietnia 2009 r. Honorowe Obywatelstwo nadaje się na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Dobroń, Wójta Gminy Dobroń, organizacji społecznej lub grupy co najmniej 50 wyborców Gminy Dobroń.

Osoba wyróżniona tytułem honorowym otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń. Nadanie Honorowego Obywatelstwa odbywa się w sposób zapewniający uroczysty charakter temu wydarzeniu i powinno być poprzedzone prezentacją zasług wyróżnionej osoby. Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa dokonuje w imieniu Rady Gminy jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Wójt Gminy Dobroń.

 

Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługuje

prawo do:

 

1)    używania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Dobroń”,

2)    uczestniczenia we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz uroczystościach i imprezach gminnych w charakterze gościa honorowego,

3)    pogrzebu z honorami na cmentarzu w Dobroniu.

 

 

Akty prawne

 

Uchwała nr XXIV/210/2009 w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń oraz zasad i trybu jego nadawania.

 

Honorowi Obywatele Gminy Dobroń

1.    JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP DR. ADAM LEPA

 

Uchwała nr XXVI/221/2009 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

Adam Lepa ur. 17 marca 1939 w Łodzi polski biskup rzymskokatolicki. Po ukończeniu studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi i przyjęciu święceń kapłańskich w 1962 r. młody ks. Adam Lepa został skierowany do pracy duszpasterskiej na swoją pierwszą posługę właśnie do parafii pw. św. Wojciecha w Dobroniu. Przebywając w niej przez dwa lata, bardzo mocno związał się nie tylko z parafią, ale i z gminą Dobroń.

Bp Adam Lepa był wybitnym specjalistą w dziedzinie środków społecznego przekazu i komunikacji medialnej, dlatego też w latach 1989-94 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, zaś w 1989 r. został powołany do Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów Masowych. Obecnie jest członkiem Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu, Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego oraz przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

Mimo licznych zajęć bp Adam Lepa zawsze znajdował czas dla parafii i gminy, gdzie rozpoczynał swą kapłańską posługę. Wracał do tego miejsca przez wizytacje kanoniczne, uroczystości poświęcenia tablic i pomnika na cmentarzu grzebalnym, celebracje rocznic Orkiestry Dętej, Zespołu Pieśni i Tańca, Straży Grobu Pańskiego, a także przez zaangażowanie w społecznym Komitecie Renowacji Zabytkowego Kościoła, poświęcenie oddanych do użytku: Gimnazjum Publicznego i Gminnego Ośrodka Kultury, pomoc i udział w transmisji Mszy św. w TV Trwam i TV Polonia, a także przez inne posługi biskupie.

Uroczystość proklamacji tego tytułu miała miejsce 6 sierpnia 2009 r. w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Dobroniu, podczas Mszy św., którą sprawował sam Ksiądz Biskup.

Dyplom Honorowego Obywatelstwa wręczył bp. Adamowi Lepie przewodniczący Rady Gminy Władysław Śliz. W uroczystości uczestniczył także wójt Gminy Dobroń inż. Józef Grzegorz Czechowski.  Na zakończenie Eucharystii nowo ogłoszony Honorowy Obywatel Gminy Dobroń powiedział do zebranych: „(…) Przyznane mi dziś Honorowe Obywatelstwo Gminy Dobroń cenię sobie bardzo wysoko i jestem za nie ogromnie wdzięczny. Będzie mi ono przypominało najpiękniejszy okres mojej posługi duszpasterskiej bo pierwsze jej lata. Tu były pierwsze po święceniach Msze św., kazania, konfesjonał, a także katecheza w punktach katechetycznych, do których dojeżdżałem rowerem; tu także organizowaliśmy niezapomniane pielgrzymki na Jasną Górę ze słynną orkiestrą dobrońską, i była piękna praca z młodzieżą. Było też wspólne przeżywanie doli i niedoli tamtych trudnych czasów...”.

Tekst częściowo zaczerpnięty z Tygodnika Katolickiego "NIEDZIELA"

 

 

 

1.    KSIĄDZ KANONIK ANDRZEJ CHMIELEWSKI

 

Uchwała nr XXXI.234.2013 w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa Gminy Dobroń

 

Ks.  Kanonik   Andrzej Chmielewski   urodził   się 10.02.1958 r. 

w Przedborzu koło Końskich. Seminarium duchowne ukończył 29.01.1984 roku otrzymując święcenia kapłańskie z rąk Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka w Kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi – Rudzie. Posługiwanie w kapłaństwie rozpoczął 14.02.1984 r.  w parafii p.w.  św. Floriana w Pabianicach. Do parafii pw. św. Wojciecha w Dobroniu Ks. Andrzej Chmielewski został mianowany dekretem Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka z dnia 12.X.2004 r. Od pierwszych dni pasterzowania w naszej parafii dał się poznać jako bardzo dobry organizator życia duchowego, np. w czasie posługi Księdza Andrzeja w Dobroniu powstało 7 Kółek Różańcowych i jest ich 10. Poprzez głoszenie nauk rekolekcyjnych, także w innych parafiach. Jego ewangelizujące i porywające homilie znane są nie tylko wśród mieszkańców Dobronia, ale także na terenie całej Archidiecezji Łódzkiej.

 

Wszystkie uroczystości gminne i parafialne np.  3 Maja, 15 sierpnia, dożynki, 11 Listopada miały zawsze barwną oprawę liturgiczną, a homilie zawierały treści historyczno-patriotyczne. Szczególnie podczas świąt państwowych 3 Maja i 11 Listopada ks. Kanonik bardzo podkreślał bohaterstwo Polaków w obronie Ojczyzny, a naszym przodkom, którzy bronili i polegli w Katyniu i na Ziemi Dobrońskiej, oddawał należytą cześć.

 

Ks. Proboszcz Andrzej Chmielewski zawsze popierał dzieła Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dobrońskiej oraz Nieformalnej Grupy Artystycznej LDZAŃ- GRABIA. Oczkiem w głowie były inicjatywy podejmowane przez szkoły z terenu naszej gminy, np. Dąb Jana Pawła II, Dęby Katyńskie, popularyzacja i ochrona miejsc pamięci. Wśród wielu działań rozpowszechniających historię naszej gminy, a w szczególności naszego zabytkowego Kościoła znalazły się kazania i refleksje historyczne, biuletyny informacyjne i filmy. Ks. Chmielewski z powodzeniem służył również jako przewodnik dla wielu grup turystycznych. Wśród mieszkańców Dobronia Ks. Kanonik zacieśniał więzi wspólnotowe poprzez tradycyjne już procesje fatimskie np. 13 maja i 13 października oraz drogi krzyżowe ulicami Dobronia, pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i sanktuariów na terenie kraju, których był bardzo dobrym organizatorem.

 

Każdego roku z udziałem Władz Gminy, a od 5 lat również z udziałem Księdza Biskupa Adama, odbywały się spotkania opłatkowe Rady Parafialnej. Także „Opłatki” Kółek Różańcowych cieszyły się bardzo dużą popularnością. Ks. Proboszcz przyczynił się także do promocji naszej gminy poprzez aktywne wspieranie naszego lokalnego folkloru: Rzymskiej Straży Grobu Pańskiego, orkiestry, Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń, Kół Gospodyń Wiejskich i Kółek Rolniczych, a także jednostek OSP działających na terenie gminy, których był kapelanem. Oprócz troski o życie duchowe parafian, szczególną uwagę Ks. Proboszcz przykładał do dbałości o tradycje, zabytki i dobra materialne parafii.

 

Przez niemal 9 lat swego pasterzowania w parafii Dobroń doprowadził do świetności naszą XVIII wieczną zabytkową świątynię, której renowacja rozpoczęła się jeszcze w 2000 r. Ponadto przeprowadził remont kaplic w Chechle i Kolonii Ldzań, a także plebani i terenów przy kościele oraz na i przy cmentarzu grzebalnym.

 

Dzięki dobrej współpracy z Radą Parafialną przez wszystkie lata wydawany był kalendarz parafialny promujący naszą wspólnotę w całej Archidiecezji Łódzkiej. Natomiast dzięki zaangażowaniu Ks. Bpa A. Lepy przekaz o Dobroniu na cały świat poszedł poprzez TV Polonia. Przeżywając jubileusz 50-lecia kapłaństwa J.E. Ks. Bpa Adama za staraniem Ks. Kanonika nasza parafia była oglądana przez telewidzów TV TRWAM także poza granicami naszej Ojczyzny.

 

Pracę duszpasterską Księdza Proboszcza dostrzegł Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek, nadając Mu następujące godności i funkcje:

 

·         wizytatora ds. katechetycznych w Archidiecezji Łódzkiej - 04.03.2003 r.,

·         odznaczenie Rokietą i Mantoletem - 12.10.2007 r.,

·         tytuł Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Łaskiej - 23.04.2009 r.,

·         tytuł Kanonika Kapituły Kolegiackiej Łaskiej - 10.12.2009 r.,

 

Ponadto Ksiądz Kanonik został:

·         wizytatorem ds. Duszpasterskich w Archidiecezji Łódzkiej - 10.03.2010 r.,

·         oraz Dekanalnym Duszpasterzem Rodzin w Dekanacie Łaskim - 04.10.2011 r.,

·         natomiast w roku 2012 został wybrany przez członków Kapituły Kolegiackiej Łaskiej przedstawicielem do Rady Kapłańskiej przy Archidiecezji Łódzkiej.

 

Ks. Kanonik Andrzej Chmielewski to kapłan o dużej charyzmie, pełen radości życia, pogody ducha, humoru, bardzo wrażliwy na krzywdę człowieka i jego potrzeby, szczególnie na dzieci, biednych, samotnych. Zawsze chętny do niesienia pomocy potrzebującym, a także tym, którzy Go o taką pomoc proszą. Swą postawą i posługiwaniem kapłańskim zdobył wielki szacunek i zaufanie wśród mieszkańców naszej gminy.

 

W dniu 6 października 2013 r. odbyła się uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Dobroń Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Chmielewskiemu.

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Cieślak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Cieślak
Data wprowadzenia:2018-05-16 07:19:34
Opublikował:Marcin Cieślak
Data publikacji:2018-05-16 07:20:24
Ostatnia zmiana:2018-05-18 08:42:12
Ilość wyświetleń:128

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij