Zarządzenie nr V/29/2010 Wójta Gminy Dobroń z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego