W sprawie:
wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Łasku na kadencję 2008 – 2011.

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
IX/74/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy w Dobroniu

Uchwała wchodzi w życie: