W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla części sołectw Orpelów i Poleszyn.

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
IX/70/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy w Dobroniu

Uchwała wchodzi w życie: