W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Dobroń Mały, Wincentów, Zakrzewki i Dobroń Duży.

Data uchwały:
2007-09-25

Numer uchwały:
IX/69/2007

Podjęta przez:
Radę Gminy w Dobroniu

Uchwała wchodzi w życie: