W sprawie:
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Dobroń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Data uchwały:
2011-04-15

Numer uchwały:
VI/31/2011

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym