Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8, na odcinku: węzeł Walichnowy - węzeł Wrocław (A-1) od km 99+937 do km 204+000, w zakresie: odcinka 6 (węzeł Łask z węzłem - węzeł Róża z węzłem) od km 174+200,00 do km 183+350,00, odcinka 7 łącznik S-8 ( węzeł Dobroń - węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00, odcinka 8 ( węzeł Róża - węzeł Wrocław) od km 183+350,00 do km 202+700,00, odcinka 9 ( węzeł Wrocław) od km 202+700,00 do km 204+000,00

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 30.07.2010 r. ( ostatecznie uzupełniony w dniu 20.09.2010 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego występuje Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi z siedzibą Łódź, ul. Roosevelta 9, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-8, na odcinku: węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A-1) od km 99+937 do km 204+000, w zakresie: odcinka 6 (węzeł Łask z węzłem – węzeł Róża z węzłem) od km 174+200,00 do km 183+350,00, odcinka 7 łącznik S-8 ( węzeł Dobroń – węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00, odcinka 8 ( węzeł Róża – węzeł Wrocław) od km 183+350,00 do km 202+700,00, odcinka 9 (węzeł Wrocław) od km 202+700,00 do km 204+000,00.

Zakresem inwestycji objęte są nieruchomości lub ich części, położone w województwie łódzkim, powiecie łaskim, w jednostce ewidencyjnej Łask, w obrębach ewidencji gruntów nr: 12 Mauryca, 16 Ostrów, 23 Teodory, w powiecie pabianickim, w jednostce ewidencyjnej Dobroń, w obrębach ewidencji gruntów nr: 1 Barycz, 3 Chechło II, 5 Dobroń Mały, 7 Ldzań, 9 Mogilno Duże, 10 Mogilno Małe, 13 Róża, w jednostce ewidencyjnej Dłutów, w obrębie ewidencji gruntów nr 3 Dąbrowa,w jednostce ewidencyjnej Pabianice w obrębach ewidencji gruntów nr: 5 Jadwinin, 16 Pawlikowice, 20 Rydzyny, oraz w powiecie łódzkim-wchodnim w jednostce ewidencyjnej Rzgów w obrębach ewidencji gruntów nr: 3 Czyżeminek, 6 Guzew -Babichy, 8 Kalinko, 10 Prawda, 11 Romanów, 12 Rzgów, w jednostce ewidencyjnej Tuszyn w obrębach ewidencji gruntów nr: 10 Modlica, 11 Rydzynki, 2 Tuszyn, na działkach o numerach ewidencyjnych zgodnie z poniższym wykazem.