Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Dobroniu

Kolorowy pasek

Inspektor do spraw finansowych

Wójt Gminy Dobroń

ogłasza  nabór

 

na  wolne stanowisko pracy

w   Urzędzie   Gminy   w   Dobroniu

95-082 Dobroń ul. 11 Listopada 9

 

nazwa stanowiska: inspektor do spraw finansowych

- wymiar czasu pracy:   pełny etat

- informacja o wskaĽniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo polskie,

b)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)       wykształcenie -wyższe,

e)       minimum 3 - letni staż pracy,

f)         nieposzlakowana opinia.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

 

a)       wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości,

b)       doświadczenie w pracy w księgowości budżetowej,

c)       znajomość przepisów dotyczących szczególnych zasad rachunkowości budżetów jednostek samorz±du terytorialnego i sprawozdawczości budżetowej,

d)       zdolność analitycznego myślenia.

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

W zakresie księgowości budżetowej:

a)       księgowanie wydatków oraz dochodów jednostek, bieżąca analiza ich realizacji, celem niedopuszczenia do przekroczeń planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej.

b)       sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ocen i analiz.

c)       rozliczanie inwentaryzacji.

d)       prowadzenie ksiąg inwentarzowych - uaktualnienie stanów środków trwałych w użytkowaniu,

e)       sporządzanie przelewów bankowych oraz asygnat - kasa wypłaci,

f)         zastępowanie osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora do spraw księgowości budżetowej i planowania

 

  1. Warunki pracy na stanowisku:

a)   praca przy komputerze,

b)   praca w pozycji siedzącej.

 

  1. Wymagane dokumenty:

 

a)       życiorys CV  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

b)       list motywacyjny,

c)       kserokopie świadectw pracy,

d)       kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie,

e)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)       ewentualne referencje,

h)       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

i)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j)         w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustaw± z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorz±dowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)".

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 4 lutego 2014 roku w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres pocztowy:

Urząd Gminy w Dobroniu,

ul.  11 Listopada 9,  95 - 082 Dobroń

 z dopiskiem "OFERTA PRACY" pocztą elektroniczną na adres:

sekretariat@dobron.ug.gov.pl

w przypadku posiadanych uprawnień  do  podpisu elektronicznego.

 

Aplikacje, które zostaną doręczone do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://dobron.bipst.pl/  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

 

Dokumenty osób, które nie zakwalifikują się do dalszego etapu rekrutacji nie będą odsyłane.

 

Wójt Gminy

(-) Robert Jarzębak

 

       Dobroń, dnia 21 stycznia 2014 roku

 

 

 

Załączniki

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie insoektor ds. finansowych (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Cieślak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Cieślak
Data wprowadzenia:2014-01-22 11:32:57
Opublikował:Marcin Cieślak
Data publikacji:2014-01-22 11:38:07
Ostatnia zmiana:2014-02-21 05:26:37
Ilość wyświetleń:6247

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij