Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Dobroniu

Kolorowy pasek

Podinspektor ds. ochrony środowiska - zastępstwo

Urząd Gminy w Dobroniu poszukuje pracownika na zastępstwo na stanowisko do spraw ochrony środowiska. 

OPIS  STANOWISKA

Nazwa stanowiska:   podinspektor ds. ochrony środowiska

Rodzaj umowy o pracę:   umowa o pracę na zastępstwo, do 31 grudnia 2013 roku

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

      1.  Wykonywanie czynności:

-  w  zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz utrzymania czystości i    porządku  w gminie,

-  w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

-  nałożonych na gminę przez ustawę Prawo Energetyczne, a w szczególności dotyczące   udziału w opracowywaniu programu rozwoju sieci energetycznych  i gazowych.

WYMAGANIA 

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.      Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie ochrony środowiska.

5.      Doświadczenie w pracy na stanowisku samorządowym.

6.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

7.      Nieposzlakowana opinia.

 WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Życiorys (CV).
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane umiejętności.
  4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  5. Dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.
  6. Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną, dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw  publicznych oraz niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do celów rekrutacji.
  8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.
  9. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wybrany w naborze będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie zawierające informację o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego na koszt kandydata.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 8 maja 2013 roku

w sekretariacie urzędu lub przesłać na adres pocztowy: Urząd Gminy w Dobroniu,                        ul.  11 Listopada 9,  95 – 082 Dobroń  z dopiskiem „OFERTA PRACY”.

Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@dobron.ug.gov.pl w przypadku posiadanych uprawnień  do  podpisu elektronicznego.

 

Dokumenty osób, które nie zostaną zatrudnione nie będą odsyłane kandydatom.

Dokumenty nie odebrane przez kandydatów w ciągu jednego miesiąca, zostaną protokolarnie zniszczone.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Cieślak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Cieślak
Data wprowadzenia:2013-04-26 10:21:28
Opublikował:Marcin Cieślak
Data publikacji:2013-04-26 10:24:31
Ostatnia zmiana:2013-04-29 13:39:09
Ilość wyświetleń:3963

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij